Reisvoorwaarden
Boeken van de reis
Je boekt je reis door te reserveren via het aanmeldingsformulier op de website. Hierop ontvang je een bevestiging van je deelname aan de fotoreis zodat dit vast is gelegd. Vanaf dat moment is de boeking bindend.

Betaling
Op je reis is de garantieregeling van STO-Garant van kracht. Je betaalt de reissom niet aan Peter Nolten Fotografie, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Meer hierover in de alinea Garantie Geregeld | STO Garant.

De betaling vindt plaats in 2 termijnen. Bij de bevestiging van de boeking wordt 50% van de reissom betaald. 8 weken voor aanvang van de reis wordt het tweede deel van de reissom voldaan. Wanneer de boeking binnen 8 weken voor aanvang van de reis wordt gedaan, wordt de gehele reissom in één keer betaald.

Garantie geregeld    |    STO Garant 
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Peter Nolten Fotografie gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Peter Nolten Fotografie op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Peter Nolten Fotografie, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Peter Nolten Fotografie. Mocht Peter Nolten Fotografie voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

Minimale aantal deelnemers
Voor elke reis geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. De reis gaat definitief door wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt. Je wordt via email op de hoogte gebracht als het minimum aantal deelnemers is bereikt en de fotoreis definitief door gaat. Het minimum aantal deelnemers moet mimimaal 8 weken voor aanvang van de fotoreis behaald zijn. Indien dat niet het geval is kan de fotoreis worden geannuleerd.

Annuleren van boeking door deelnemer
Het kan zijn dat je om verschillende redenen toch besluit om niet deel te nemen aan de fotoreis. Dit kan, maar wel tegen een annuleringsvergoeding. De hoogte van de annuleringsvergoeding is afhankelijk van wanneer je de reis annuleert. Bij het voorbereiden van de reis worden namelijk kosten gemaakt en daarom wordt een annuleringsvergoeding gerekend.

- Tot 8 weken voor aanvang van de reis is dit 20% van de reissom + eventuele boeking van een privé kamer.
- Van 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de reis is dit 50% van de reissom + eventuele boeking van een privé kamer.
- Van 8 weken tot 2 weken voor aanvang van de reis is dit 75% van de reissom + eventuele boeking van een privé kamer.
- Van 2 weken aanvang van de reis is dit 100% van de reissom + eventuele boeking van een privé kamer.

Overzetten naar een derde
Je kunt de reis overdragen aan een derde tegen administratiekosten van €50,-.

Annuleren van boeking door organisator
Het kan zijn dat de reis wordt geannuleerd vanwege een tekort aan deelnemers of andere omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid van de reis.
Peter Nolten Fotografie kan tot 8 weken voor aanvang van de fotoreis de reis annuleren. Deelnemers worden hiervan via email geïnformeerd met de reden van annulering. Er wordt gezocht naar een passend alternatief. Wanneer er geen passend alternatief is wordt de aanbetaling terug gestort.
Peter Nolten Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot. Tevens worden gemaakte kosten zoals vliegtickets, verzekeringspremies etc. niet vergoed.
Indien de reis niet door kan gaan vanwege overmacht, zoals een lockdown, wordt het volledige bedrag gerestitueerd minus de kosten die al zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid
Je deelname aan de fotoreis is op eigen risico. Het is aan te raden om een reisverzekering voor de reis af te sluiten. Peter Nolten Fotografie is behoudens nalatigheid niet aansprakelijk voor:
- schade, verlies of diefstal van apparatuur;
- vertragingen en/of schade als gevolg van veranderde vluchttijden;
- schade waar een reis- en/of annuleringsverzekering dekking voor geeft;
- letsel van de deelnemer;
- wanneer een deelnemer handelt in strijd met de wetten en zeden van het land waar de fotoreis plaats vindt.

Back to Top